Pomiar przepływu powietrza w dygestorium

W pomieszczeniach laboratoryjnych w, których znajdują się dygestoria wyposażone w wentylatory (dachowe lub ewentualnie kanałowe) sprawnie wydmuchujące szkodliwe substancje powinno się wykonywać okresowe pomiary przepływu powietrza w dygestorium. NETlab wykonuje pomiary przepływu powietrza anemometrem AZ8901 z ważnym świadectwem wzorcowania.