Przegląd komór laminarnych

NETlab wykonuje przeglądy komór laminarnych (loży laminarnych) w całej Polsce. Wykonujemy pomiary Licznikiem Cząstek na podstawie których określamy sprawność komór laminarnych. Wymieniamy filtry HEPA, wstępne i węglowe. Po wykonanym przeglądzie wystawiamy Kartę Przeglądu. #PrzegladKomórLaminarnych #FiltryHEPA #WymianaFiltrówHEPA #PomiaryLicznikiemCząstek